BEAT ‘I just wish to feel you’

Locatie: STUK Studio

Alles in het leven bestaat dankzijenergiegolven. Die trillingen creëren de beats die ons voortdrijven en ons hart doen kloppen. We delen hetzelfdetempo, hetzelfde ritme, worden via onzehartslag met elkaar verbonden. Maar watgebeurt er als de beat verdwijnt?

BEAT ‘I just wish to feel you’ is de eerste avondvullende dansproductievan Jenna Jalonen en geproduceerd doorStraatrijk. De voorstelling reflecteertover de betekenis van het menselijkegedrag in relaties. B-boy Jonas Verwerften hedendaagse danseres Jenna Jalonenonderzoeken elkaar via de dead body-partnering methode, waarbij een danser– in plaats van actief te interageren – een‘dood’ gewicht wordt. Ze spelen met rauwe lichamelijkheid en gebruiken urbanen sociale dansvormen als inspirerendeinstrumenten. Geluidskunstenaar AdrianNewgent staat mee op het podium encomponeert de muziek live in interactiemet de dansers. Het resultaat is een zeerfysiek, acrobatisch en toch intiem duet.

Foto's © Joeri Thiry / STUK