Howl

Locatie: STUK Studio

Het nieuwste werk van de Finsechoreografe Sonja Jokiniemi is een performance en een tentoonstelling in één.Howl versmelt lichamen uit de schilder-kunst, beeldhouwkunst en live performance en onderzoekt op die manier een liefde die verder gaat dan de mens.Volgens het beroemde Cyborg Manifestvan Donna Haraway is een mens immersaltijd een combinatie van organisme enmachine. Als het gaat over relaties enintimiteit, is het dus maar logisch dat weook kijken naar de levenloze materie.

Howl bestaat uit meerdere kortestukken die als bewegende schilderijenzijn opgevat, verwijzend naar het tekenwerk van Jokiniemi. Geluiden raken erelkaar, texturen gaan er spreken. Jokiniemi zoekt via het ontvouwen vanmultisensoriële lichamen naar eennieuwe taal. Howl maakt deel uit van LifeLong Burning, een project van CreativeEurope voor hedendaagse dans.


In tegenstelling tot wat in de brochure vermeld is, zal Maija Karhunen niet performen in Howl. De voorstelling wordt een solo van Sonja Jokiniemi.

Foto's © Tomas Uyttendaele