luid

Locatie: STUK Labozaal

"Tout petit baant zich een weg naar de essentie."

Tuur Devens, theaterkrant.nl

Bomen vol buizen. Takken mettrechters. Op het podium van luid staateen gigantische installatie. Als je erheel goed naar luistert, kun je klankenhoren en wordt de installatie een instrument. Twee vrouwen bespelen het.Ze gebruiken hun hele lichaam: vingers,tenen, hoofden. Elk lichaamsdeel zorgtvoor een nieuwe klank. Samen met hetpubliek ontdekken die vrouwen de mogelijkheden van het instrument. Als hettempo stap voor stap wordt opgedreven,ontstaat tussen hen en de installatieeen virtuoos spel van muziek en dans.

luid, de vierde creatie van het duotout petit, is een swingend energiekevoorstelling waarin klanken bewegingworden en beweging klank maakt. Zoals steeds bij Lies Cuyvers en CiskaVanhoyland voeren authenticiteit enpittige dans de boventoon. Aan het eindkunnen kinderen en ouders zelf nogeven spelen en experimenteren met de geluidsinstallaties.

Foto's © Kurt Van der Elst