Movement Essays

Locatie: STUK Labozaal

Zelden was een danservaringintiemer en veelzijdiger als in MovementEssays van Anneleen Keppens. MovementEssays is een ontmoeting met danser en choreograaf Anneleen Keppens.Geïnspireerd door het essay volgens detraditie van schrijver Michel de Montaigne,presenteert Keppens drie ‘bewegingsessays’ waarbij telkens een fundamenteelaspect van choreografie centraal staat.Met het essay ‘On Tempo’ probeert zetempo zichtbaar te maken. In ‘On Shape’gaat Keppens in dialoog met het vormelijke en sculpturale aspect van dans. In ‘I amlarge – I contain multitudes’ onderzoekt ze de verschillende bewegingskwaliteitenwaarmee ze kan dansen en omhelst ze depluraliteit van haar lichaam.

Door middel van haar essays steltKeppens vragen, dwaalt ze af, wordt zeverrast, zoekt ze verbanden. Daarbij wilze je niet overtuigen van haar standpunt,maar eerder betrekken bij haar artistiekeproces. ‘Essayer’ betekent proberen:Movement Essays toont je de schoonheid ervan.

Foto's © Stanislav Dobak