New Measuring Rites

Locatie: STUK Soetezaal

Kun je je een wereld zonder tijd, gewicht en afstand inbeelden,kortom: een wereld zonder grenzen? In New Measuring Rites neemt choreografe Manon Santkin ons mee naareen vloeibaar universum met de naamCurrent Situation. Kleuren veranderen er voortdurend, obstakels verschijnen en verdwijnen. De bewoners weten niethoe ze hun zintuigen moeten gebruikenom in deze vertrouwde maar vreemdeplaats hun weg te vinden. Om met desituatie te leren omgaan, creëren ze huneigen taal: ze ontdekken nieuwe vormen,ontwikkelen copingstrategieën en vindenmanieren uit om waarde te hechten aande dingen. Sinds mensenheugnis zijn onsdenken en onze communicatie gestoeldop metingen, berekeningen en vergelijkingen. Kunnen we onze kijk op dewereld wijzigen door andere informatietot ons te nemen?

Foto's © Luc Depreitere