11 O’clock

Locatie: STUK Soetezaal

In haar onderzoek naar de musicalspitst Liz Kinoshita zich deze keer toe ophet fenomeen van het 11 o’clock-nummer.Die term verwijst naar het voorlaatste lied van een musical waarin één
van de protagonisten tot een cruciaalbesef komt, meestal in monoloogvormen vol emotie, overtuiging en inleving. 11 O’clock leidt ons naar de dadendrangvan het elfde uur, de nakende catastrofe,het moment waarop het uitstelgedragplaatsmaakt voor actie. Het nummerinspireert niet enkel, het is ook eenmoment van rekenschap, waarbij eenpersonage in nood de moed vindt om desituatie onder ogen te zien.

Hoe proberen we om te gaan metde grote vraagstukken van vandaag?Bidden we, zwelgen we erin, halen weuit of berusten we? 11 O’clock kijkt viadans, zang en retoriek naar de gedachten en pogingen tot oplossingen die inons opkomen als we oog in oog staanmet de waarheid.