And So You See ...

Locatie: STUK Soetezaal

"And So You See ... brengt alle contradicties van het Zuid-Afrika sinds de apartheid samen in één lichaam."

Germaine Cheng, The Straits Times

Met de afschaffing van de apartheid kreeg Zuid-Afrika in 1996 eennieuwe grondwet die sociale en racialegelijkheid moest verzekeren. Toch kreunthet land vandaag nog onder homofobie,genderongelijkheid en een afkeer vooriedereen die van de mainstream afwijkt.In And so you see ... our honourable blue sky and ever enduring sun ... canonly be consumed slice by slice ... daagtde multidisciplinaire artieste RobynOrlin de geschiedenis en de tradities van haar geboorteland uit. Orlin werktsamen met Albert Ibokwe Khoza, eenjonge gay performer uit Soweto. In dezevoorstelling belichaamt hij de zevenhoofdzonden gerelateerd aan de discriminatie in het hedendaagse Zuid-Afrika.Schaamteloos, grotesk, grappig, liefdevol en bij vlagen vertederend slingert hijtussen vraatzucht en woede. And so yousee ... is een requiem voor menselijkheid.Grappig en explosief.

© Jérome Séron
© Jérome Séron
Foto's © Jérome Séron