Body of Work

Locatie: STUK Soetezaal

"Ook zonder voorkennis is Body of work een genereuze solo waarin Linehan een ongeziene persoonlijke kant laat zien."

Charlotte De Somviele, De Standaard ****

Vaak wordt gezegd dat dans eenvergankelijke kunstvorm is, die verdwijnt zodra de voorstelling is afgelopen.Nochtans zullen dansers het tegenovergestelde beweren: elke choreografie laat sporen na in het lichaam. Fysiek enconcreet, in spieren en blessures, maarook minder zichtbaar, door de herhalingvan en de herinnering aan bewegingendie blijven resoneren in het lichaam vande danser.

In Body of Work gaat DanielLinehan bij zichzelf op zoek naar diesporen. Hij verdiept zich in het choreografisch materiaal dat hij de afgelopenvijftien jaar creëerde en ontdekt fragmenten die na al die tijd nog aanwezigzijn in zijn lichaam. Samen met enkeleintieme herinneringen uit zijn kindertijdmixt hij die tot een gloednieuwe voorstelling: een choreografie van het verstrijkenvan de tijd, die aantoont hoe het verleden altijd in het heden is verankerd.

Foto's © Danny Willems