Bringing Outside Back [livestream]

Locatie: STUK Auditorium

De lezing zal niet in STUK plaatsvinden, maar wordt online gehouden met live-streaming (een professionele live uitzending). Koop je ticket vooraf!

Wie al een ticket voor de live lezing in STUK kocht, krijgt een link voor de webcast toegestuurd.

De vakbekwaamheid van BURA Urbanism Amsterdam komt tot uiting in stadsontwerpen die het hoofd bieden aan urgente uitdagingen voor onze maatschappij: BURA “wil omgevingen ontwerpen waar mensen kunnen werken en wonen op een gezonde en duurzame manier, die in evenwicht is met een veerkrachtig ecosysteem”. Op hun bedrijfswebsite omschrijft het bureau “de stad” als de oorzaak van problemen omwille van de luchtvervuiling, de congestie en de ongelijkheid die er eigen aan zijn. Maar anderzijds is de stad ook de oplossing omdat het exact die plek is waar innovatie en vernieuwing ontstaan.

BURA zoekt naar antwoorden voor het stedelijk systeem door te werken op sites die al verstedelijkt zijn maar verouderd of onbruikbaar zijn geworden en die wachten op revitalisering: voormalige industriële sites, verouderde bedrijventerreinen. BURA heroverweegt hier de traditionele grenzen tussen functies en voorzieningen. De natuur krijgt een nieuwe plek in de onbebouwde ruimte en wordt in samenhang gebracht met stedelijke infrastructuur. Eén van de belangrijkste projecten is de nieuwe stadswijk Merwede in Utrecht. De gemeente heeft hoge ambities voor dit gebied en wil het tot een gezonde en duurzame wijk met 6000 woningen ontwikkelen. Deze ambities zijn duidelijk zichtbaar in het ontwerp van de buitenruimtes. Auto-infrastructuur is onbestaand in deze nieuwe wijk en de begane grond kenmerkt zich door hoogkwalitatieve groene zones die volledig aan de voetgangers en fietsers gelaten worden. De compacte architectuur verbindt de verschillende buitenruimtes en de aanwezigheid van groen wordt doorgetrokken naar de terrassen en daken. De buitenruimte is de bepalende factor voor de kwaliteit van de stedelijke omgeving.

Marco Broekman studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij werkte als stedenbouwkundig ontwerper met Riek Bakker en met Karres en Brands, waar hij senior project manager en partner was. Marco is gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en gaf les aan de Academies van Bouwkunst in Rotterdam en Maastricht, aan de RMIT in Melbourne en aan de Universiteit van Lund. In 2014 richtte hij zijn eigen bureau marco.broekman op, dat zich in 2020 tot BURA ontwikkelde.

AUDITORIUM 20/21 - OUTSIDE
lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design

Met OUTSIDE als thema richt deze lezingenreeks zich op de verhouding tussen de mens en diens ecosysteem – het ecosysteem dat de buitenwereld van elk stuk architectuur bepaalt. Hoe kan architectuur deze fragiele en hechte wisselwerking herstellen en versterken? Hoe worden de instrumenten van de architect zoals vakmanschap, materialiteit en typologie ingezet om buitenruimtes betekenis te geven en ruimtelijke verbanden tussen binnen en buiten te introduceren? En op welke manier kunnen de helende kwaliteiten van de natuur worden binnengebracht in een stedelijk leven?

GO OUT OR STAY IN
lezingen met een zitje in STUK of thuis met live webcast

Koop je ticket vooraf! Alle lezingen worden coronaproof gehouden: fysiek live in STUK maar met beperkte plaatsen / thuis online met live-streaming
Voor de live webcast ENKEL VOORVERKOOP (tot de dag van de lezing 17u)
S&A-LEDEN kunnen hun ticket afhalen aan het STUK onthaal of mail naar ticket@stuk.be met vermelding van je S&A-lidmaatschap.

www.stadenarchitectuur.be