Hyphen

Locatie: STUK Labozaal

Voor Nicolas Rombouts is muziek spelen instant compositie, voorCharlotte Vanden Eynde is dansendenken. Hij leerde zichzelf contrabasspelen en stond mee aan de wieg vanDez Mona. Zij studeerde aan P.A.R.T.S.en creëert eigenzinnige choreografieënwaarin het lichaam op een sensitievemanier centraal staat. Hoe kan je communiceren met iemand die een anderetaal spreekt? Maar ook: kan je componeren zonder het spontane van improvisatie te verliezen?

Hyphen (Engels voor ‘koppelteken’)is een poging om twee delen van eenzelfde brein te zijn. Een koppelteken mar-keert een afstand, maar ook een relatie,waarin iets nieuws ontstaat dat beidedelen omvat. In Hyphen, over kwetsbaarheid en handelen in het hier en nu, zijndans en muziek gelijk. Vanden Eynde enRombouts zoeken samen naar kantelpunten waarin muziek beweging kanworden en beweging muziek.