Live, Laugh, Limerence An opera buffa in four acts

Locatie: M Leuven

In een innemende en ironische voorstelling die met opera flirt, stelt Marijke De Roover onze stereotiepe denkbeelden over liefde in vraag. Haar blik richt zich op de populaire cultuur zoals popsongs, karaoke, musical, Disney en romcoms – en hoe hierin de liefde wordt verbeeld en bezongen. In De Roovers universum voldoet de liefde niet aan sociale en culturele normen en verwachtingspatronen, maar kent ze net vele verschijningsvormen. Dominante ideeën over man-vrouwrelaties, moederschap, seksuele identiteit en voortplanting komen in een hoog tempo voorbij en worden via citaten uit musicals, opera en film fijntjes gedemonteerd.