Moving Ballads

Locatie: STUK Soetezaal

‘I’m fluid. You know. Everything Iam I am not’, stelde Joni Mitchell ooit ineen interview. Met de Canadese legendeals inspiratie zoekt Femke Gyselinck inMoving Ballads naar ongehoorde verhoudingen tussen popmuziek en hedendaagse dans, lyrics, lyriek, choreografie enimprovisatie. Letterlijk betekent ‘ballad’een gedanst lied, bewogen lyriek. Hierwordt de lier vervangen door een batterij synthesizers en bespeeld door vierperformers: drie dansers en pianist-componist Hendrik Lasure.

Lasure componeerde een ballad die muzikaal en tekstueel het rijkeoeuvre van Mitchell omspeelt. Van datnummer brengen de vier performers een reeks variaties. Een gesticulerendlichaam is vaak veelzeggend, maar kanniet sluitend spreken, waardoor betekenissen steevast vloeibaar blijven. MovingBallads zoekt via de lichamen van deperformers naar het niemandsland tussen muziek, woorden en beweging.