PASSING THE BECHDEL TEST

Locatie: STUK Soetezaal

"De dertien performers zijn extreem goed. Ze hebben de vloer, het licht, de kennis. De tijd is op."

Marie Pons, Springback Magazine

Al in 1929 stelde Virginia Woolfdat vrouwelijke personages doorgaansgedefinieerd worden door hun relatie tot mannen. In de jaren 80 werd deBechdeltest ontwikkeld, een informeletest die fictie beoordeelt op seksisme. Je bent voor de test geslaagd wanneer je minstens twee vrouwen opvoert diemet elkaar praten over iets anders daneen man. Toegepast op de mainstream films en literatuur van vandaag blijven deresultaten bedroevend.

Samen met dertien jongeren (v/x)maakt Jan Martens een stand van zakenop over genderdiversiteit en -gelijkheid.De jongeren kruipen in elkaars huid enin die van vrouwelijke persoonlijkheden:van Virginia Woolf tot Susan Sontag, van Toni Morrison tot Ma ie Nelson.Tekstfragmenten uit brieven, dagboeken,lyrics, essays en TED-talks vormen hetframe waaraan hun eigen biografie wordttoegevoegd. Voor de eerste keer trektJan Martens volop de kaart van tekst.Vanuit zijn choreografische blik ontwerpthij samen met de jongeren een manifestvoor de toekomst.