Pillow Talk

Locatie: STUK Studio

Begüm Erciyas werkt in haarperformances met de kracht van destem en de daad van het spreken. Na hetsuccesvolle Voicing Pieces, geselecteerdvoor Het TheaterFestival 2018, brengt
ze een nieuwe creatie die zich richt opde ervaring van de stem als autonoommedium. Hoewel we met onze stem onzepersoonlijke overtuigingen en gevoelensuitdrukken, blijven we in dit digitale tijdperk vaak in twijfel over wie spreekt: eenpersoon of een machine?

In Pillow Talk wisselen bevreemding en overtuiging elkaar voortdurendaf. Verspreid over een heuvelachtiglandschap maakt het publiek contactmet een virtuele entiteit. Een kunstmatige stem functioneert als bemiddelaar,gesprekspartner en spiegel. Terwijlgesprekken woord voor woord wordenopgebouwd, indrukken worden gedeeld, dutjes worden gedaan en de tijdverstrijkt, nodigt Pillow Talk je uit omeen intieme relatie aan te gaan met hetniet-menselijke.

"Erciyas kruipt in je hoofd en beroert je intiemste gedachten."
- Pieter T'Jonck, Pzazz