SPARE TIME WORK [GEANNULEERD]

Locatie: STUK Labozaal

STUK sluit de deuren en annuleert alle publieke activiteiten tot 13 december, na de beslissing van Federale Overheid op 30 oktober en uit solidariteit met iedereen die tegen COVID-19 vecht. Alle ticketkopers worden rechtstreeks gecontacteerd.

Zorg voor elkaar, en hou het veilig.

Kan je vrije tijd uitgeven? Wanneer ben je op dat vlak een big spender? Hoe geef je die vrije tijd uit? Hou je van werken? En hoe staat het met je work-life balance? SPARE TIME WORK is een totaalinstallatie waarin het collec­tief buren beelden, tekst en geluid creëert. Via poëtische en politieke fantasieën denken ze na over verleden en toekomst van vrije tijd en werk.

Het duo neemt sociale realiteiten en economi­sche krachten onder de loep die inwerken op de concepten vrije tijd en werk. Melissa Mabesoone en Oshin Albrecht putten uit hun persoon­lijke geschie­denis: Melissa groeide op in een boerderij waar het werk nooit klaar was en de taakverdeling gebaseerd was op gender. Oshin haar ouders hadden een schoenenwinkel aan de Belgische kust en gebruikten verkooppraatjes en gerichte service om de vakantie­ganger te overtuigen.

In een associ­a­tieve en muzikale vertel­ling linken ze persoon­lijke herinne­ringen aan de geschie­denis van vrijetijds­be­ste­ding en arbeid, de evolutie van vrouwen­ar­beid en de representatie van de (niet) werkende vrouw in de kunstgeschiedenis. De complexe verhou­dingen tussen meester en dienaar, tussen vuil en schoon, tussen lijden en genieten, binnen en buiten, degene die kijkt en diegene die gezien wordt, vormen de inspiratie voor hoe buren deze voorstel­ling opbouwt.

Sinds 2012 bespeelt het duo buren ideeën rond gemeen­schap, wonen, gender, (kunst-)geschiedenis en neolibe­rale fantasieën. De makers benaderen deze onderwerpen vanuit verschil­lende standpunten, zowel met ironie en humor als met een toekomst­ge­richte verbeel­dings­kracht.