Tactile Quartet(s)

Locatie: STUK Soetezaal

Wat als muzikanten hun instrument links laten liggen en in de plaatsdaarvan de ledematen van het publiekzouden bespelen? In Tactile Quartet(s)breit choreografe Vera Tussing een vervolg aan haar onderzoek naar de magievan beweging en aanraking. Vier klassieke muzikanten spelen fragmenten uitmeerdere kwartetten uit het klassieke,romantische en moderne tijdperk. Er iséén groot verschil: dit strijkerskwartetbeperkt zich niet tot het bespelen vanzijn instrument, maar gaat tastbareéén-op-één-ontmoetingen met de toeschouwer aan. Wat we horen is muziek,wat we zien is choreografie, wat wevoelen is iets daartussenin. Op het puntwaar het publiek, danser en muzikantelkaar kruisen, fuseren de zintuigen engaan ze uiteen. In Tactile Quartet(s) ontdek je hoe je eigen huid een akoestischeervaring kan teweegbrengen.