Tender Men

Locatie: STUK Soetezaal

Kun je als man je tedere, zachtekant laten zien? Wat is ‘typisch’ mannelijk gedrag en waarom zijn mannen in hetWesten steeds banger om elkaar aan teraken? Tender Men is een dansvoorstelling over aanraking en gevoeligheden.Over menselijk contact en onbevreesdheid, over schoonheid en de poëzieervan, maar ook over de chaos en demisverstanden. Tender Men verwart enboeit, treitert en triggert.

Choreograaf Koen De Preter creëert een universum waar mannelijkheiden de gevoeligheid ervan centraal staan.Hij stelt zich de vraag hoe mannen metelkaar zouden omgaan in een wereldzonder homofobie. De dansers – uitMali, Taiwan, Estland en België – zijneen inspiratiebron vol tegenkleuren. Hununieke persoonlijkheden contrasterenen complementeren elkaar en koppelenstoer aan sensueel. Tender Men is zoweldansant, filmisch, abstract als sferisch.En herkenbaar. Alles en iedereen magnaast elkaar bestaan.