The Goldberg Variations

Locatie: STUK Soetezaal

The Goldberg Variations kennenwe als het beroemde muziekwerk vanBach, maar in de hedendaagse dansgeschiedenis verwijst de titel ook naarde iconische solo van Steve Paxton.Paxton staat bekend voor zijn solo-improvisaties en als grondlegger vancontactimprovisatie, een dansvormwaarbij de aanraking centraal staat.

Samen met een danser vanPlatform-K, een Gentse compagnie voor dansers met een beperking, en eenballetdanser gaat choreograaf MichielVandevelde aan de slag met het werkvan Bach en Paxton. Daarbij neemt hijveertig jaar ontwikkeling van allerlei improvisatie-danspraktijken onder de loep.Tegenwoordig is de westerse hedendaagse dans sterk geprofessionaliseerden in zekere zin ook geconsolideerd. Hoeopen, democratisch en toegankelijk isdans nog? Met verschillende lichamendie diverse mogelijkheden hebben, zoektThe Goldberg Variations naar de perfectie in imperfectie.