Collective Voice Detector XXL

Locatie: STUK Ateliers

Wat is er nodig om een situatie te creëren waarin iedere betrokkene daadwerkelijk een stem krijgt en je bestaande hiërarchische structuren tijdelijk kan ondermijnen? Hoe kunnen we een ontmoeting faciliteren met inachtneming van de verschillende achtergronden, (vak-) perspectieven, retorische vaardigheden en (machts-) posities van de deelnemers?

Collective Voice Detector XXL is een nieuwe interactieve performance die deze vragen onderzoekt. Het project werkt als een ‘open score’ die de grenzen opzoekt tussen kunst & consultancy, toeschouwer & speler en performance & game. De vraag hoe je binnen een groep samenwerkt, communiceert en tot besluitvorming komt staat centraal. STUK en Nina Glockner nodigen op voorhand groepen uit als publiek èn als deelnemer die in het dagelijkse leven binnen een organisatie, een bestuur, een bedrijf, een vereniging of een politiek initiatief etc. samenwerken. Collective Voice Detector XXL biedt deze specifieke groepen een vorm om elkaar binnen een andere context te ontmoeten en om d.m.v. het artistieke en speelse de gangbare communicatie in te ruilen voor een meer dynamisch denken en ageren. Zo lukt het om elkaars perspectief beter te begrijpen en samen tot een bespreking van een bestaande probleemstelling te komen.

Een aantal elementen zorgen voor verbinding van de deelnemers op cognitief én fysiek vlak. Zo worden er een aantal objecten gebruikt met levensgrote afmetingen, ergens tussen props, bordspel elementen en sculpturen in. Ook de spelregels –een combinatie van individuele en collectieve besluitvormende stappen– dragen bij tot die verbinding, net als de performatieve begeleiding van Nina Glockner zelf.

Deze performance is een oefening om complexe opgaven en uitdagingen die interne organisatorische, maatschappelijke en politieke veranderingen met zich mee brengen samen in kaart te brengen. Door zowel een esthetische als zintuiglijke benadering te combineren met verbale en non-verbale communicatie zet het spel aan tot het creëren van nieuwe wegen binnen een andere esthetische ruimte.

Zo reikt Nina Glockner de groep nieuwe wegen aan om te denken, te communiceren en te handelen – met elkaar in plaats van naast elkaar.

Collective Voice Detector XXL is gebaseerd op Glockners eerdere research/bordspel voor de gemeente Maastricht, ontwikkeld i.s.m. de Jan van Eyck Academie Maastricht.

De productie wordt financieel gesteund door het Mondriaan Fonds Nederland.