L’heure de la Soupe

Locatie: M Leuven

Het werk van Alexis Gautier ontstaat meestal in dialoog met andere personen. Vanuit een interesse in culturele transacties, focust hij op uitwisseling, toeval en de dunne lijn tussen feit en fictie. Ontmoetingen, ontdekkingen of misverstanden vormen zo een creatieve ruimte waarbinnen zijn werk in collectief verband ontstaat. Gautier nodigt verschillende personen, waaronder publieksbegeleiders, een kunstenaars, ambachtslui en buren van M uit, om protagonist en medeauteur te zijn van het script van de tentoonstelling. Het onderzoeksproces wordt gedocumenteerd in sculpturen, video, textiel en performances.