(re)Defining the Outside

Locatie: STUK Auditorium

Veel van de projecten van TEd’A zijn gesitueerd in buitenwijken of de stadsranden. Zo werd hun recente GrangEcole (Barn School) gebouwd aan de rand van het Zwitserse dorp Villorsonnens. De schaal en typologie van dit gebouw verwijzen naar de landelijke architectuur die men terugvindt op de grens tussen het dorp en het omliggende platteland, en die zich onderscheidt van de kleinere korrel van het dorp zelf.

Idealiter wordt er in de stadsranden een leesbare en duidelijke gedefinieerde overgang gemaakt van bewoning naar landelijke of natuurlijke omgeving. In de realiteit blijkt dat deze stadsranden vaak rafelranden zijn waar patronen van stedelijke organisatie zich vermengen en verdunnen, met de nadelen van de zogeheten urban sprawl -stedelijke wildgroei- als resultaat. TEd’A stelt steeds een heldere, duidelijke rol van architectuur voorop om structuur en kwaliteit aan te brengen in dergelijke omgevingen. In hun aanpak is een zorgzame afweging van architecturale elementen de sleutel om ruimtes te definiëren – zowel vanbinnen als vanbuiten. De manier waarop architecturale elementen ruimtes, of de aaneenschakeling ervan, bepalen, is vergelijkbaar met de manier waarop zij omgaan met pleinen of delen van het landschap. De aanpak van TEd’A vloeit voort uit geschiedenis en tradities. Daarom spelen zowel het inheemse als het alledaagse een sterke rol in hun ontwerpstrategie. Hun materiaalkeuzes zijn altijd gefundeerd op een onderzoek van de context. De privéwoningen die ze bouwden op Mallorca, hun thuisbasis, tonen eenheid in het gebruik van warme, aardse materialen in beige-, grijs- en oranjetinten. Vandaar dat de lokale omgeving een bron van inspiratie is voor de toepassing van materialen en lokale technieken, en op die manier bijdraagt aan het evenwicht tussen de mens en zijn ecosysteem.

TEd’A arquitectes is gevestigd in Palma de Mallorca, Spanje. Het wordt geleid door Irène Pérez Piferrer die haar architectuurdiploma behaalde aan de Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV, Barcelona) en Jaume Mayol Amengual die zijn architectuurdiploma ook behaalde aan de ETSAV en een Ph.D. aan de Universitat Politècnica de Catalunya. Het werk van TEd’A arquitectes was onder meer te zien in het Spaanse paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië 2016 (winnaar van de Gouden Leeuw).De oprichters geven lezingen op architectuurscholen in heel Europa, zoals de TU München, TU Graz, EPFL Lausanne en KTH Stockholm.

AUDITORIUM 20/21 - OUTSIDE
lezingenreeks architectuur, stedenbouw en design

Met OUTSIDE als thema richt deze lezingenreeks zich op de verhouding tussen de mens en diens ecosysteem – het ecosysteem dat de buitenwereld van elk stuk architectuur bepaalt. Hoe kan architectuur deze fragiele en hechte wisselwerking herstellen en versterken? Hoe worden de instrumenten van de architect zoals vakmanschap, materialiteit en typologie ingezet om buitenruimtes betekenis te geven en ruimtelijke verbanden tussen binnen en buiten te introduceren? En op welke manier kunnen de helende kwaliteiten van de natuur worden binnengebracht in een stedelijk leven?

GO OUT OR STAY IN
lezingen met een zitje in STUK of thuis met live webcast

Koop je ticket vooraf! Alle lezingen worden coronaproof gehouden: fysiek live in STUK maar met beperkte plaatsen / thuis online met live-streaming
Voor de live webcast ENKEL VOORVERKOOP (tot de dag van de lezing 17u)
S&A-LEDEN kunnen hun ticket afhalen aan het STUK onthaal of mail naar ticket@stuk.be met vermelding van je S&A-lidmaatschap.

www.stadenarchitectuur.be